Program finansowy groszek

Symfonia pomysł to pakiet, który wspiera panowanie w niskich oraz niewielkich firmach. Stanowi o pierwszy polski zintegrowany pakiet, jaki został napisany szczególnie dla środowiska WindowsTM. Oprogramowanie to umożliwia w zarządzaniu firmy w jej codziennej energii w ról ewidencji i obsługi wydarzeń gospodarczych.

Moduł Finanse i Księgowość obsługuje najważniejsze operacje księgowe (księgowanie dokumentów, bilanse, rozliczenia). Moduł Analizy Finansowe ma zbyt zadanie wspomagać pracę działu finansowo-ekonomicznego przedsiębiorstwa. Aplikacja Środki Trwałe pomaga w pełnym stopniu prowadzenie ewidencji oraz inwentaryzacji środków trwałych, wartości prawnych i niematerialnych. Moduł Kadry tudzież Płace dostarcza do zarządzania wynagrodzeniami oraz danymi pracowników. Dzięki nim ważna łatwo obliczyć płace, prowadzić ewidencję czasu pracy itd. Poprawia on w oddaniu się z US oraz ZUS. Moduł Płace natomiast uwzględnia rożne sposoby wynagradzania - generuje listy płac oraz raporty. Drukuje i potwierdzenia przelewów. Aplikacja Handel działa w roli sprzedaży oraz gospodarki magazynowej (ewidencja stanu magazynowego). Dzięki niemu mieszka możliwość wystawiania dokumentów magazynowych, sprzedaży, zakupu itd. Jest dumna dla firm będących kilka oddziałów dodatkowo w szerocy zgodna z drukarkami i kasami fiskalnymi. Moduł Faktura jest stosowany w działach handlowych i sprzedaży. Umożliwia wystawianie dokumentów sprzedaży (faktury, rachunki). Współpracuje z drukarkami fiskalnymi. Moduł Mała Księgowość został zaś przygotowany dla firm, które mówią księgowość uproszczoną. Umożliwia on w ewidencjonowaniu i obsłudze rozliczeń z ZUS (współpracuje z programem Płatnik). Dzięki niemu ważna wykonywać rozrachunki z tytułami i pracownikami. W niespotykanym stopniu ułatwia analizy dochodowości.